σύνορο

Μεταφράσεις

σύνορο

border, frontier, boundaryfrontière, limiteحاشِيَة, حُدُودhranice, pohraničígrænseGrenzefronterarajagranicaconfine, frontiera国境, 境界경계, 국경grens, grensgebiedgrensegranicafronteiraграницаgränsเขตแดน, เขตพรมแดนcephe, sınırbiên giới, tiền tuyến国境, 边界граница ('sinoro)
ουσιαστικό ουδέτερο
το όριο μεταξύ εκτάσεων ή χωρών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close