σύνοψη

Μεταφράσεις

σύνοψη

synopsis, résumé

σύνοψη

summary, abridgment

σύνοψη

خُلاصَة

σύνοψη

shrnutí

σύνοψη

sammenfatning

σύνοψη

Zusammenfassung

σύνοψη

resumen

σύνοψη

yhteenveto

σύνοψη

sažetak

σύνοψη

riassunto

σύνοψη

要約

σύνοψη

요약

σύνοψη

samenvatting

σύνοψη

oppsummering

σύνοψη

streszczenie

σύνοψη

resumo

σύνοψη

sammanfattning

σύνοψη

ใจความสรุป

σύνοψη

özet

σύνοψη

tóm tắt

σύνοψη

总结
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close