σύντμηση

Μεταφράσεις

σύντμηση

clipping, abridgmentforkortelse ('sidmisi)
ουσιαστικό θηλυκό
συντόμευση λέξης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close