σύριγγα

Μεταφράσεις

σύριγγα

syringeseringueمِحْقَنَةinjekční stříkačkasprøjteSpritzejeringa, jeringuillalääkeruiskušpricasiringa注射器주사기injectiespuitsprøytestrzykawkaseringaшприцsprutaกระบอกฉีดşırıngaống tiêm注射器спринцовка注射器מזרק ('siriŋga)
ουσιαστικό θηλυκό
η ένεση
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close