σύρσιμο

Μεταφράσεις

σύρσιμο

dragging, crawl
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close