σώμα ενόρκων

Μεταφράσεις

σώμα ενόρκων

الـمُحَلَّفُونَ

σώμα ενόρκων

porota

σώμα ενόρκων

jury

σώμα ενόρκων

Geschworene

σώμα ενόρκων

jury

σώμα ενόρκων

jurado

σώμα ενόρκων

valamiehistö

σώμα ενόρκων

jury

σώμα ενόρκων

porota

σώμα ενόρκων

giuria

σώμα ενόρκων

陪審

σώμα ενόρκων

배심

σώμα ενόρκων

jury

σώμα ενόρκων

jury

σώμα ενόρκων

sąd przysięgłych

σώμα ενόρκων

júri

σώμα ενόρκων

присяжные

σώμα ενόρκων

jury

σώμα ενόρκων

คณะลูกขุน

σώμα ενόρκων

jüri

σώμα ενόρκων

bồi thẩm đoàn

σώμα ενόρκων

陪审团
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close