τ

Μεταφράσεις

τ

t (t)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ταυ, το δέκατο ένατο γράμμα του αλφαβήτου
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close