τάβλι

Μεταφράσεις

τάβλι

backgammonТаблаbackgammonvrhcábybackgammonbackgammonbackgammonbackgammonbackgammon, jaquet, tric tracbackgammonバックギャモンnerdiludiumbackgammonbackgammontryktrakgamãoнардыbackgammonbackgammontavla ('tavli)
ουσιαστικό ουδέτερο
επιτραπέζιο παιχνίδι με ζάρια και πούλια παίζω τάβλι
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close