τάγμα

Μεταφράσεις

τάγμα

bataillonbattalion, orderBataillonbataljon대대батальонbataljonbatallón大隊גדודбатальонbattaglioneBatalionpraporbataljonbatalhão ('taɣma)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. μονάδα στρατού τάγμα ιππικού
2. θρησκευτικός όρος ομάδα ατόμων με κοινή ιδεολογία το τάγμα των Ιησουιτών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close