τάδε

Μεταφράσεις

τάδε

so-and-so ('taðe)
αντωνυμία άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
κάποιος όχι συγκεκριμένος ο τάδε συγγραφέας
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close