τάλε κουάλε

Μεταφράσεις

τάλε κουάλε

tal y cual
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close