τάπητας

Μεταφράσεις

τάπητας

carpet, tapestry

τάπητας

tapis

τάπητας

alfombra
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close