τάφρος

Μεταφράσεις

τάφρος

moat, dike, ditch, fosse, trench

τάφρος

خَنْدَق

τάφρος

příkop

τάφρος

grøft

τάφρος

Graben

τάφρος

zanja

τάφρος

kaivanto

τάφρος

tranchée

τάφρος

rov

τάφρος

trincea

τάφρος

深くて細長い溝

τάφρος

참호

τάφρος

geul

τάφρος

grøft

τάφρος

rów

τάφρος

trincheira

τάφρος

ров

τάφρος

dike

τάφρος

คู

τάφρος

siper

τάφρος

rãnh

τάφρος

壕沟
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close