τάφρος φρουρίου

Μεταφράσεις

τάφρος φρουρίου

خَنْدَقٌ مَائِيٌّ

τάφρος φρουρίου

hradní příkop

τάφρος φρουρίου

voldgrav

τάφρος φρουρίου

Wassergraben

τάφρος φρουρίου

moat

τάφρος φρουρίου

foso

τάφρος φρουρίου

vallihauta

τάφρος φρουρίου

douves

τάφρος φρουρίου

jarak

τάφρος φρουρίου

fosso

τάφρος φρουρίου

τάφρος φρουρίου

τάφρος φρουρίου

gracht

τάφρος φρουρίου

vollgrav

τάφρος φρουρίου

fosa

τάφρος φρουρίου

fosso

τάφρος φρουρίου

крепостной ров

τάφρος φρουρίου

vallgrav

τάφρος φρουρίου

คูน้ำรอบปราสาทหรือเมือง

τάφρος φρουρίου

hendek

τάφρος φρουρίου

hào

τάφρος φρουρίου

护城河
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close