τέλεξ

Μεταφράσεις

τέλεξ

telex

τέλεξ

телекс
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close