τέλος

Μεταφράσεις

τέλος

konecEndeend, finish, impost, tax, conclusion, demisefin, impôt, taxeنِهَايَةslutningfin, finalloppukrajfine終わりeindesluttkoniecfimконецslutตอนจบsonphần kết末端 ('telos)
ουσιαστικό ουδέτερο
1. το τέρμα το τέλος της διαδρομής
2. η ολοκλήρωση, η λήξη τέλος έργουκαβγά
3. αποτέλεσμα, κατάληξη καλό κακό τέλος
4. ο θάνατος Το τέλος ήρθε ξαφνικά.
5. το να μην υπάρχει κτ πια το τέλος της ανθρωπότητας
6. φόρος κυκλοφοριακά τέλη
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close