τέντωμα

Μεταφράσεις

τέντωμα

('tendoma)
ουσιαστικό ουδέτερο
άπλωμα και τράβηγμα το τέντωμα των χεριών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close