τέτανο

Μεταφράσεις

τέτανο

lockjaw
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close