τέφρα

Μεταφράσεις

τέφρα

ash, cinder

τέφρα

volcanique, cendre
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close