τέως

Μεταφράσεις

τέως

ex, former, oldextidligereexБившатаלשעברvoormaligeex ('teos)
επίθετο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
ο προηγούμενος ο τέως σύζυγος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close