τήρηση

Μεταφράσεις

τήρηση

('tirisi)
ουσιαστικό θηλυκό
η εφαρμογή τήρηση κανόνων
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close