τίμια

Μεταφράσεις

τίμια

honest ('timia)
επίρρημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close