τίποτε

Μεταφράσεις

τίποτε

etwas, nichts

τίποτε

nothing, anything

τίποτε

algo, nada

τίποτε

rien
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close