τίτλοι

Μεταφράσεις

τίτλοι

('titli) πληθυντικός
η αναφορά στους συντελεστές παραγωγής έργου ή εκπομπής οι τίτλοι στην αρχή και στο τέλος έργου
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close