ταγάρι

Μεταφράσεις

ταγάρι

(ta'ɣari)
ουσιαστικό ουδέτερο
είδος χωριάτικης τσάντας
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close