ταγκάδα

Μεταφράσεις

ταγκάδα

rancidness

ταγκάδα

rancidité
Πλοηγός λέξεων ?
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close