τακτ

Μεταφράσεις

τακτ

TakttaktTakttakt (takt)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
η διακριτικότητα ρωτάω με τακτ
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close