τακτικά

Μεταφράσεις

τακτικά

بِانْتِظامpravidelněregelmæssigtregelmäßigregularlyregularmentesäännöllisestirégulièrementredovitoregolarmente定期的に규칙적으로regelmatigregelmessigregularnieregularmenteрегулярноregelbundetโดยปรกติdüzenli olarakđều đặn有规律地 (takti'ka)
επίρρημα
συχνά Τον βλέπω τακτικά.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close