τακτός

(προωθήθηκε από τακτό)
Μεταφράσεις

τακτός

(tak'tos)

τακτή

(tak'ti)

τακτό

(tak'to)
επίθετο
με κανονική συχνότητα σε τακτά διαστήματα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close