ταλάντωση

Μεταφράσεις

ταλάντωση

oscillation

ταλάντωση

oscillation
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close