ταλαιπορώ

Μεταφράσεις

ταλαιπορώ

bedevil, harass
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close