ταλαιπωρία

Μεταφράσεις

ταλαιπωρία

discomfort, troublesofrimentosouffrance고통страданиеlidandeالمعاناة痛苦cierpienie痛苦utrpení苦しみlijdensufrimientoLeidenסבלlidelser (talepo'ria)
ουσιαστικό θηλυκό
δοκιμασία, βάσανο προκαλώ ταλαιπωρία η ταλαιπωρία της μετακόμισης
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close