ταλαντευόμενος

Μεταφράσεις

ταλαντευόμενος

ambivalent
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close