ταλαντώνομαι

Μεταφράσεις

ταλαντώνομαι

oscillate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close