ταλκ

Μεταφράσεις

ταλκ

talctalco (talk)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
πούδρα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close