ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

Μεταφράσεις

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

شُبّاك التَذاكِر

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

pokladna

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

billetkontor

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

Kasse

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

box office

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

taquilla

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

lipunmyynti

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

guichet de réservations

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

blagajna

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

botteghino

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

切符売場

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

매표소

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

bespreekbureau

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

billettkontor

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

kasa biletowa

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

bilheteira, bilheteria

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

билетная касса

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

biljettkontor

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

ที่ขายตั๋วหนังหรือละคร

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

bilet gişesi

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

chỗ bán vé

ταμείο θεάτρου ή κινηματογράφου

票房
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close