ταμειακή ροή

Μεταφράσεις

ταμειακή ροή

cash flow

ταμειακή ροή

marge d'autofinancement
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close