ταμπλό

Μεταφράσεις

ταμπλό

dashboard, dial대시보드Dashboard仪表板לוח מחווניםダッシュボードDashboardDashboarddashboard (ta'blo)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
1. πίνακας ανακοινώσεων ταμπλό ανακοινώσεων
2. επιφάνεια με ενδείξεις σε αυτοκίνητο ταμπλό οχήματος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close