ταμπλό

Μεταφράσεις

ταμπλό

dashboard, dialDashboarddashboardDashboard仪表板Dashboardלוח מחווניםダッシュボード대시보드 (ta'blo)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
1. πίνακας ανακοινώσεων ταμπλό ανακοινώσεων
2. επιφάνεια με ενδείξεις σε αυτοκίνητο ταμπλό οχήματος
Kernerman English Multilingual Dictionary © 2006-2013 K Dictionaries Ltd.
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close