ταμπού

Μεταφράσεις

ταμπού

مُحَرَّمtabu, tabuizovanýtabu, tabubelagttabutabootabútabu, tabu-taboutabutabùタブー, タブーとなっている금기, 금지된taboetabuzakaz, zakazanytabuзапретный, табуtabu, tabuförklaradข้อห้าม, ซึ่งต้องห้ามtabucấm kỵ, điều cấm kỵ禁忌, 禁忌的טאבוтабу禁忌 (ta'bu)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
οτιδήποτε δε λέγεται για ηθικούς λόγους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close