ταμπούρλο

Μεταφράσεις

ταμπούρλο

барабан (ta'burlo)
ουσιαστικό ουδέτερο
κρουστό όργανο
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close