τανκς

Μεταφράσεις

τανκ (ς)

tank ( tanks)
ουσιαστικό ουδέτερο άκλητο (ουσιαστικό – επίθετο)
πολεμικό όχημα
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close