ταντάλιο

Μεταφράσεις

ταντάλιο

tantale

ταντάλιο

tantalum

ταντάλιο

tantalio, tántalo
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close