ταξίαρχος

Μεταφράσεις

ταξίαρχος

brigadier, brigadier general

ταξίαρχος

brigadier

ταξίαρχος

бригадир
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close