ταξίμετρο

Μεταφράσεις

ταξίμετρο

(ta'ksimetro)
ουσιαστικό ουδέτερο
η συσκευή που υπολογίζει την πληρωμή του ταξιτζή
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close