ταξινόμηση

Μεταφράσεις

ταξινόμηση

classification, sort, sortingклассификация分类klasyfikacjaklasifikaceclassificationкласификацияclassificazioneclassificatie分類clasificaciónklassificeringclassificaçãoklassificeringסיווג分類 (taksi'nomisi)
ουσιαστικό θηλυκό
η κατάταξη η ταξινόμηση των ειδών
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close