ταπεινά

Μεταφράσεις

ταπεινά

humblement (tapi'na)
επίρρημα
χωρίς υπερβολική υπερηφάνεια φέρομαι ταπεινά στους άλλους
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close