ταπεινοσύνη

Μεταφράσεις

ταπεινοσύνη

humility
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close