ταπεινότητα

Μεταφράσεις

ταπεινότητα

humility, humbleness

ταπεινότητα

humilité
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close