ταπεινόφρων

Μεταφράσεις

ταπεινόφρων

(tapi'nofron) αρσενικό

ταπεινόφρον

(tapi'nofron) ουδέτερο
επίθετο
που δεν είναι υπερήφανος
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close