ταπειώνω

Μεταφράσεις

ταπειώνω

humiliate
Site: Ακολουθούν: Κοινοποιήστε:
Open / Close